top of page

PLANTEGNING OG BIM MED MATTERPORT


Bak hvert Matterport 3D skann og den interaktive 3D visningsturen ligger en enorm datafangst som kan benyttes til eksempelvis å lage bygg-tegninger eller en "solid 3D modell", en BIM-tegning.


Denne data fangsten materialiserer seg i form av en punktsky i ulike nedlastbare filformater for bruk videre i 3D-programmer som Revit og andre. Forutsatt et dyktig gjennomført skann vil produktene en lager av data fangsten være svært nøyaktige og pålitelige. Men, som ved alle andre former for oppmålinger spiller den menneskelige faktoren også her inn, være seg den som utfører 3D skanningen og/eller den som måler og tegner i punktskyen.


Det enkleste og rimeligste produktet en kan ta ut er Schematic Floor Plan: Skjematiske plantegninger er en fin måte å se en helt areal på et øyeblikk. De er flotte for folk som ønsker en tradisjonell, ovenfra og ned visning (2D). Tegningen er delvis autogenerert og leveres etter amerikansk standard og arealet presenteres som GIA (Gross Internal Area) og med engelsk tekst. Filformatet kan importeres til enkle tegneprogram som Room Sketcher og redigeres både tekst- og designmessig. Bestill online gjennom Matterport Cloud-konsollet. Levering innen to virkedager.


Matterport CAD File (Beta) er en ny tjeneste i Matterport Cloud konsollet. Bestill en detaljert 2D plantegning i .DWG format av ditt Matterport PRO skann. Velg hvor detaljert tegningen skal være: Kun det arkitektoniske (Vegger, vindu, dører, etc.), eller legg til møblering og/eller det elektriske (kontakter, lampepunkt etc.). DWG-filen er redigerbar i CAD tegneprogram og kan være en levende dokumentasjon i hele bygningens levetid!


Matterpak er et sett med filformater inkludert et teksturert høyoppløselig mesh (.OBJ), høyoppløselige gulv- og takplanbilder og en teksturert punktsky med lav tetthet (.XYZ). For å bruke enten mesh- eller punktsky-aktiva må en bruke spesialiserte 3D-applikasjoner som eksempelvis Revit, Autodesk ACC og Procore. Punktskyen med lav tetthet (.XYZ) genereres fra 3D-nettverket med høy oppløsning for å gi en lett representasjon av modellen. Du kan se eksempler her.

Typisk bruksområde for Matterpak: Egen produksjon av 2D plantegninger med detaljer og i format som du selv vil ha det.


Har du ikke en 3D applikasjon kan du dele Matterpak .zip filen med en tegningspartner og få laget eksempelvis en 2D plantegning i målestokk og med norsk tekst, og få regnet ut ønsket areal.


E57 File er en strukturert punktsky med høy tetthet (10 x Matterpak) i et leverandørnøytralt format som kan importeres til de fleste profesjonelle 3D-tegneprogram*. E57 filen kan kjøpes og lastes ned for alle modeller skannet med Matterport Pro-kameraer og Leica BLK360 G1. Data fra hvert skannested er inkludert i punktskyen, slik at du kan isolere og kontrollere resultater fra en enkelt skanneposisjon. Disse filene er vanligvis svært store og krever en kraftig datamaskin. Du kan se eksempler her.

Typisk bruksområde for E57: Egen produksjon av BIM-modell med detaljer og i format som du selv vil ha det. Eller 2D plantegninger med maksimal nøyaktighet.


*Autodesk Store tilbyr en gratis APP som heter Matterport. Den forenkler import av Matterport E57 slik at den automatisk kan vises i Revit.

Har du ikke en 3D applikasjon kan du dele E57.zip filen med en tegningspartner og få laget eksempelvis en 2D plantegning i målestokk og med norsk tekst, få regnet ut arealet (BRA). eller få produsert en BIM modell


BIM File er en ferdig tegnet 3D-modell av ditt skann med Matterport PRO kamera. Noen andre gjør den tidkrevende tegnejobben for deg.

Filene du mottar kan enkelt importeres til eksempelvis Autodesks® Revit-programvare.

Inkludert i BIM-pakken (Building Information Modeling) er: .RVT-fil (kompatibel med Revit 2020 og nyere) .DWG (Planering) .DWG (Reflected Ceiling Plan) .IFC (Industry Foundation Classes) .RCS (ReCap Scan, en punktsky)


BIM-modellen er det perfekte utgangspunktet for en bygg dokumentasjon og/eller en arkitekt sitt redesign av bygningen. Også BIM File kan bestilles i Matterport Cloud konsollet, eller som nevnt ovenfor, bestille din BIM-modell med ønsket detaljeringsgrad hos din tegningspartner. Vi kaller det Fra skann til BIM.


131 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page