top of page

PLANTEGNING OG BIM MED MATTERPORT


Hvordan lage plantegninger og BIM med Matterport
Fra skann til BIM

Bak hvert Matterport 3D skann og den interaktive 3D visningsturen ligger en enorm datafangst som kan benyttes til eksempelvis å lage bygg-tegninger eller en "solid 3D modell", en BIM-tegning.


Denne datafangsten materialiserer seg i form av en punktsky i ulike nedlastbare filformater for bruk videre i 3D-programmer som Revit og andre. Forutsatt et dyktig gjennomført skann vil produktene en lager av datafangsten være svært nøyaktige og pålitelige. Men, som ved alle andre former for oppmålinger spiller den menneskelige faktoren også her inn, være seg den som utfører 3D skanningen og/eller den som måler og tegner i punktskyen.


Det enkleste og rimeligste produktet en kan ta ut er Schematic Floor Plan: Skjematiske plantegninger er en fin måte å se en helt areal på et øyeblikk. De er flotte for folk som ønsker en tradisjonell, ovenfra og ned visning (2D). Tegningen er delvis autogenerert og leveres etter amerikansk standard og arealet presenteres som GIA (Gross Internal Area) og med engelsk tekst. Filformatet kan importeres til enkle tegneprogram som Room Sketcher og redigeres både tekst- og designmessig. Bestill online gjennom Matterport Cloud-konsollet. Levering innen to virkedager.


Matterpak er et sett med filformater inkludert et teksturert høyoppløselig mesh (.OBJ), høyoppløselige gulv- og takplanbilder og en teksturert punktsky med lav tetthet (.XYZ). For å bruke enten mesh- eller punktsky-aktiva må en bruke spesialiserte 3D-applikasjoner som Autodesk ACC og Procore. Punktskyen med lav tetthet (.XYZ) genereres fra 3D-nettverket med høy oppløsning for å gi en lett representasjon av modellen. Du kan se eksempler her.

Har du ikke en 3D applikasjon kan du dele Matterpak .zip filen med en tegningspartner og få laget eksempelvis en 2D plantegning i målestokk og med norsk tekst, og få regnet ut arealet (BRA).


E57 File er en strukturert punktsky med høy tetthet (10 x Matterpak) i et leverandørnøytralt format som kan importeres til de fleste profesjonelle 3D-tegneprogram*. Tilgjengelig for modeller laget med Matterport Pro-kameraer og Leica BLK360 G1, er den nær den rå skannetettheten. Data fra hvert skannested er inkludert i punktskyen, slik at du kan isolere og kontrollere resultater fra en enkelt skanning. Disse filene er vanligvis svært store og krever en kraftig datamaskin. Du kan se eksempler her.

*Autodesk Store tilbyr en gratis APP som heter Matterport. Den forenkler import av Matterport E57 slik at den automatisk kan vises i Revit.

Har du ikke en 3D applikasjon kan du dele E57.zip filen med en tegningspartner og få laget eksempelvis en 2D plantegning i målestokk og med norsk tekst, få regnet ut arealet (BRA). eller få produsert en BIM modell


BIM File er en ferdig tegnet 3D-modell av ditt skann med Matterport PRO kamera. Noen andre gjør den tidkrevende tegnejobben for deg.

Filene du mottar kan enkelt importeres til eksempelvis Autodesks® Revit-programvare.

Inkludert i BIM-pakken (Building Information Modeling) er: .RVT-fil (kompatibel med Revit 2020 og nyere) .DWG (Planering) .DWG (Reflected Ceiling Plan) .IFC (Industry Foundation Classes) .RCS (ReCap Scan, en punktsky)


BIM-modellen er det perfekte utgangspunktet for en bygg dokumentasjon og/eller en arkitekt sitt redesign av bygningen. Også BIM File kan bestilles i Matterport Cloud konsollet, eller som nevnt ovenfor, bestille din BIM-modell med ønsket detaljeringsgrad hos din tegningspartner. Vi kaller det Fra skann til BIM.

17 views0 comments
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page