Smart oppmåling av forretningsbygg, lokaler og bolig

Updated: Mar 7

Målebånd og håndholdt lasermåler har lenge vært det mest brukte verktøyet for oppmålinger av bygninger, hus og eiendoms objekter. Etter oppmåling og skisser fra stedet må objektet tegnes og ny plantegning må påføres mål, manuelt.

I dag finnes det smartere og mer nøyaktige måter å gjøre det på. Skanner du objektet med et 3D-kamera fra Matterport får du en digital tvilling og alle mål er fanget og lagret i denne.


Den digitale tvillingmodellen er en nøyaktig* kopi av ditt prosjekt. Ved hjelp av verktøy i Matterport kan du generere og ta ut en like nøyaktig* 2D plantegning i flere formater, deriblant .pdf, som alle kan lese og selvsagt også skrive ut på papir om det er ønskelig.

*Plantegningen er målsatt og arealet er summert** med en nøyaktighet som Matterport oppgir til mellom 98 og 100%. Alt inventar er ryddet vekk, slik at plantegningen ser ut slik en plantegning skal se ut. Ren og ryddig.

**Autogenerert plantegning viser "Gross Internal Area" som er summert innvendig areal. Beregningen er grovt det samme som "norsk" BRA, det totale arealet innvendig mellom yttervegger.


"Bonus" er en visuell fotografisk tre-dimensjonal modell som kan deles med hvem som helst, en kan ta ut stillbilder av hva som helst i 4K HDR kvalitet, laste ned "teaser" videoer og en kan bevege seg igjennom objektet og se alt i detalj fra datamaskin, 3D briller eller smarttelefoner. En kan selvsagt også ta ta mål av hva som helst i modellen. Møbler, skap, vinduer, og mer. Det du ser kan også måles.


For mer avansert bruk, kan en bruke datafangsten eller punktskyen som ligger i modellen videre inn i Autodesk dataprogrammer som Revit og andre, en kan få laget en komplett BIM modell for arkitekter og ingeniører som vil konstruere endringer, eller byggforvaltere som vil bruke dette som en del av sin bygg og vedlikeholds dokumentasjon.


Hvordan komme i gang?

Lei en operatør som Fjordane Engineering eller andre, som velger utstyr og programvare tilpasset oppgaven. Eller, invester i utstyr og en skybasert programvareplattform selv. Matterport er enklere enn du kanskje tror.


- Alt starter med en 3D skanning, derifra er muligheter og bruksområder virkelig store!

57 views0 comments