top of page

Smart oppmåling av forretningsbygg, lokaler og bolig

Updated: Jan 30

Målebånd og håndholdt lasermåler har lenge vært det mest brukte verktøyet for oppmålinger av bygninger, hus og eiendoms objekter. Etter oppmåling og skisser fra stedet må objektet tegnes og ny plantegning må påføres mål, manuelt.

I dag finnes det smartere og mer nøyaktige måter å gjøre det på. Skanner du objektet med et 3D-kamera fra Matterport får du en digital tvilling og alle mål er fanget og lagret i denne.


Den digitale tvillingmodellen er en nøyaktig* kopi av ditt prosjekt. Ved hjelp av verktøy i Matterport kan du i det enkleste ta ut en autogenerert 2D plantegning i flere formater: .pdf, .png og .svg. Det gir muligheter for å lagre den, skrive ut, eller jobbe videre med tegningen i tegneprogram som RoomSketcher og andre.


*Autogenerert plantegning er oppmålt og arealet er summert** med en nøyaktighet som Matterport oppgir til mellom 98 % (Pro2) og 99,2% (Pro3). Alt inventar er ryddet vekk, slik at plantegningen ser ut slik som en plantegning skal se ut. Ren og ryddig.

**Autogenerert plantegning viser "Gross Internal Area" som er summert innvendig areal. Beregningen er grovt det samme som "norsk" BRA, det totale arealet målt innvendig mellom yttervegger.


"Bonus" er en visuell fotografisk tre-dimensjonal modell som kan deles med hvem som helst, en kan ta ut stillbilder av hva som helst i 4K HDR kvalitet, laste ned "teaser" videoer og en kan bevege seg igjennom objektet og se alt i detalj fra datamaskin, 3D briller eller smarttelefoner. En kan selvsagt også ta ta mål av hva som helst i modellen. Møbler, skap, vinduer, og mer. Det du ser kan også måles.


For mer avansert bruk, kan en bruke datafangsten (=punktskyen) som ligger i modellen videre inn i Autodesk programmer som Revit og andre CAD-program. Da kan en lage egenproduserte tegningssett eller en komplett BIM modell. Typisk for arkitekter og ingeniører som vil konstruere endringer, eller byggforvaltere som vil bruke dette som en del av sin bygg og vedlikeholds dokumentasjon. Punktskyen kan lastes ned lokalt i to filformater, .xyz (ligger i Matterpak) og .e57. Begge er tilgjengelig for bestilling i konsollet for hver 3D modell du har skannet.


Hvordan komme i gang?

Lei en operatør som Fjordane Engineering eller andre, som velger utstyr og programvare tilpasset oppgaven.

Eller, invester i utstyr og en skybasert programvareplattform selv. Matterport er smart oppmåling av forretningsbygg, lokaler og bolig!


- Alt starter med en 3D skanning, derifra er muligheter og bruksområder virkelig store.

187 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page