top of page

Hva er en digital tvilling?

Updated: Sep 19, 2022

En digital tvilling er kunstig, men svært nøyaktig kopi av noe som eksisterer i virkeligheten fra før, laget og fremvist ved hjelp av digital, altså data, -teknologi.

Helt enkelt kan en si at at et fotografi tatt med mobiltelefon eller et digitalt kamera, er en digital tvilling. Det er jo en nøyaktig kopi av det som er tatt bilde av. Men, et flatt bilde kan bare sees i to dimensjoner, høyde og bredde. Derfor kalles det gjerne to-dimensjonalt, eller 2D.

En digital tvilling er i dag mer synonymt med en digital kopi som både er fanget, kan sees og presenteres, tredimensjonalt. Den tredje dimensjonen er dybde. Derav betegnelsen 3D.


For å fange et objekt og skape en digital 3D tvilling trenger en et kamera som kan registrere de ulike avstandene frem til objektet som skal kopieres. Det gjøres i form av store mengder stråler, eller punkt som alle har ulike mål. Videre må kamera evne å holde på informasjonen den får, også når det flyttes rundt for å fange alle sider av objektet. Når alle sider av objektet er registrert må en "sy" alle punkter sammen til en "punkt-sky". Da har en gjort det som kalles en skanning og fått en 3D datafangst av objektet.

Men, for å kunne presentere objektet for mennesker slik at vi ser det som en virkelig kopi, må en i tillegg fotografere i 2D, og legge bildene utenpå punkt-skyen som ellers bare er "prikker og streker".

Først da har vi en digital tvilling vi kan snu og vende på, ta mål av og se og oppleve fra alle vinkler. En nøyaktig kopi.


Det er flere teknikker som kan brukes for å skanne og fotografere et objekt, være seg om det er et industri verktøy, et hus, en eiendom, et bygg kompleks, en kraftstasjon, en rørgate, en butikk eller en bil i en utstilling, kun fantasien setter grenser. Det er laser og strukturert (infrarødt) lys.


Produkter som Leica*, Faro og Trimble bruker laserteknologi, og er aller mest nøyaktig (opptil 99,99%), samtidig som de kan brukes der det er svært lange avstander og generelt utfordrende miljø.

Matterport fanger objekter med litt mindre nøyaktighet. Likevel kan avvik i forhold til virkeligheten være så liten som 0,2 til 1%, avhengig av hvilken Matterport kameramodell en velger å bruke.


Ser en på hva forskjellig skanne-utstyr koster i innkjøp og hva som kreves av programvare og kunnskap for å få til digitale tvillinger, så skiller Matterport plattformen seg kraftig ut. De aller fleste vil klare å lage digitale tvillinger med Matterport. Det gjør Matterport spesielt egnet til typisk oppmåling og visuell presentasjon av leiligheter, boliger, næringseiendommer og bygg generelt, fordi nesten alt av etterarbeid etter skanning er automatisert ved bruk av kunstig intelligens. Og få, eller ingen, kan oppvise foto og video-egenskapene en får med på kjøpet når en har laget en digital tvilling med Matterport.


*Leica BLK360 G1 kan brukes med Matterport plattformen sammen med Matterport Pro2, typisk ved at Pro2 skanner inne og BLK360 G1 tar over utendørs og/eller inne i lokaler med store avstander.

91 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page