top of page

Digital drifts-dokumentasjon for eiendom

Updated: Aug 29, 2023

De fleste forvaltere av bygg og eiendom har, eller vil ganske snart, oppdage fordeler med å få samlet all bygning- og drifts-dokumentasjon i ett felles system. For noen er det sikkert ønsketenkning, men faktum er at slike dataprogrammer og system finnes allerede, også her i Norge.


Et digitalt driftssystem erstatter ikke bare mange hyllemeter med ringpermer og tegningsruller, det kan gi deg muligheten til å spare driftsutgifter, øke inntekter og ikke minst øke verdien på eiendommen. Det siste er også en bygg-forvalter sin hovedoppgave, uansett om forvalteren er leid inn, ansatt, eller er eier av eiendommen.


Et nytt eiendoms-bygg kan, om det er planlagt og levert med tanke på digital drifts-dokumentasjon, ha en relativt kort vei til en bedre økonomisk forvaltning.

Moderne tekniske løsninger og installasjoner kan i dag kommunisere, gjerne trådløst og via åpne grensesnitt og protokoller, om det er gjort gode valg i bygge prosessen. Da er veien relativt kort, og en må bare finne en leverandør av et digitalt driftssystem som kan dekke eiendommens behov.


Et eksisterende bygg derimot, kan ha en lenger vei. Slike bygg kjennetegnes ofte av både alder, endringer og ombygginger og ulike generasjoner tekniske løsninger og installasjoner. "Alt" i bygget har gjerne sin egen dokumentasjon (om noen!), sin egen driftsavtale og sin egen økonomi.

Enkelt sagt: Sitt eget liv.


Men, fortvil ikke. Det er fullt mulig for eksiterende eiendommer å bli digitalisert. Det krever gjerne konsulentbistand i fra en profesjonell tverrfaglig aktør som kan samle alle tråder og fag, og bidra til en utviklingsplan som dekker både tekniske løsninger så vel som det bygningsmessige i den overordnede planen for eiendommen fremover.


En metode å starte tidlig med i en slik plan er å skaffe seg en digital dokumentasjon av bygningsmassen. 3D skanning med laser eller fotogrammetrisk teknologi gir deg en digital kopi av eiendommen akkurat slik den er i dag.

En "digital tvilling" er også den beste dokumentasjonen du kan dele med entreprenører og andre aktører som skal finne nye løsninger, prise anbud, eller på annen måte levere noe til eiendommen. Da får alle et felles og likt utgangspunkt, lavere kostnader med å delta og du som forvalter sparer enormt med tid i forhold til fysiske visninger og anbudsunderlag, for å nevne noe.


Og det behøver ikke bare være de store jobbene som det er tid å penger å spare på. Ta noe så "enkelt" som den årlige vindusvasken. Send en e-post med lenke til din digitale tvilling til aktuelle tilbydere og be om pris på jobben. Tilbyderen åpner 3D-modellen like enkelt som en åpner en hvilken som helst annen nettside, og kan se igjennom bygget på egen hånd og prise jobben. Når tilbudsfristen er ute "stenger" du modellen og tilbyder og besøkende har ikke lenger tilgang. Og, det er sikkert. Ingen kan laste ned kopi av din modell, ei heller når den er "åpen".

Det er du selv som bestemmer når og hvor lenge noen skal ha tilgang til å se denne. Og du har spart mye tid i forhold til å fysisk vise tilbydere rundt i dine lokaler!Den digitale tvilling kan også brukes til å dokumentere nye og gamle installasjoner, hvor de er i bygget, hvem som er servicepartner, hvilken modell, hva er bruksanvisning til dette, når var det installert o.s.v.

Tenk så fint det vil være å "gå" inn i bygget digitalt fra din PC, nettbrett eller mobil, gå opp trappen, bort i korridoren og lese av temperatur og luftfuktighet, når leietaker klager?

Det er egentlig bare fantasien som setter begrensninger for hva en kan legge inn av dokumentasjon, "tags" og aktive url-lenker i en slik modell, og den blir da en høyst vital og integrert del av ditt kommende digitale driftssystem.


Nye leietakere? Sett enkelt startpunkt for 3-D visningen i den seksjonen som du skal leie ut og del den med potensielle nye leietakere og vis frem lokalene digitalt, akkurat slik de er!


#Digitalisering av bygg og eiendom bidrar også til mindre CO2 fotavtrykk og en grønnere verden gjennom blant annet mindre bruk av papir, reiser og fysiske møter. Start med et digitalt skann.

Gjør det selv eller kontakt en proff!70 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page