top of page
Dokumenter skade med 3D skanning og Matterport.

Forsikring

Dokumenter hva du har av verdier før skaden skjer, eller etter. Med 3D-skanning dokumenteres alt 100 %.

Forsikring: Clients

Dokumetasjon / Branntomt

Bruk 3D-skanning til å dokumentere branntomter. Skanningen kan også brukes før uønskede hendelser, for å vise tilstand/dokumentere verdier.

Forsikring: HTML Embed

Vannskade

I dette eksempelet er det brukt ''mattertags'' til å markere ulike skader/avvik

Forsikring: HTML Embed

Dokumentasjon av innventar / bolig

Dokumenter dine verdier før ulykken inntreffer

Forsikring: HTML Embed
bottom of page