top of page

Matterport for administrasjon av bygninger

Matterport har redesignet skyprogramvareplattformen som skaper, publiserer og administrerer digitale tvillinger av bygninger og rom i alle størrelser og form, innendørs eller utendørs.

Alle disse nye funksjonene integreres sømløst slik at byggforvalter kan skape informative miljøer for samarbeid med ansatte, kunder og partnere.


En enkel digital tvilling av bygningen kan deles opp i ulike "views", der ulike fag og personer får visning av akkurat sin informasjon.


Eksempel: Renholdere får tilgang til den interaktive 3D modellen og kan få oversikt over viktige vedlikeholdspunkt i bygningen og kvittere for utført. Det blir logget og kan rapporteres.

På samme måte kan byggforvalter tildele oppgaver ved å merke oppgavestedet med Mattertags i bygningen og sende beskjed direkte til den som skal utføre oppgaven.


Andre faggrupper får sine egne visninger av viktige ting i bygningen. Dette øker produktivitet og gjør samarbeidet om vedlikehold enkelt og visuelt.

Andre idèer til effektivisering av byggforvaltningen er å bruke den digitale tvillingen til HMS-informasjon, finne og lære rømningsveier, erstatte fysiske visninger i forbindelse med anbud, og mye mer.

Alt starter med en 3D skanning som resulterer i en interaktiv og fotografisk 3D modell som viser bygningen akkurat slik den faktisk ser ut, en digital tvilling.

Digitalisèr din bygning selv, eller lei inn en Matterport operatør som gjør jobben for deg.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page