top of page

Byggherre: Ta ned risiko og gjør klart for fremtiden!

Updated: Sep 19, 2022

Alle byggherrer vet at ethvert bygg som skal oppføres, og ikke minst et bygg som skal renoveres eller bygges om, har en viss risiko. Risiko for at budsjett skal sprekke økonomisk, risiko for at det oppstår avvik som følge av ulike oppfatninger og diskusjoner om underlaget for oppdraget, og risiko for uhell og brudd på HMS og Arbeidsmiljøloven. For å nevne noe.

Byggherre er til syvende og sist den ansvarlige, men kan delegere i form av gode kontrakter og avtaler om prosjektledelse og koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.


Dokumentasjon er også veldig vesentlig for å redusere risiko. Ikke bare et godt jobb- eller anbuds underlag, men dokumentasjon skal være levende og oppdatert, også i byggeprosessen.


3D skanning er et godt bidrag til dokumentasjon og reduksjon av risiko. Noen eksempler er:

-Før ombygging - Dokumenter bygget akkurat slik det er, usminka og detaljert med en tre-dimensjonal digital tvilling. Da er det ingen tvil om hvordan det var og om eventuelle skader er påført under bygging, eller var der fra før.

Dokumenter visuelt hvor brannvarslingsutstyr, nødutganger, hjertestarter og medisin skrin er på arbeidsplassen. Del dette med alle som skal inn på plassen ved hjelp av e-post eller SMS og gjør det enkelt for alle å besøke arbeidsplassen digitalt og gjøre seg kjent, på forhånd.

-Under bygging - Dokumenter fremdrift ved gjentatte skanninger, før og etter at vegger lukkes, og samkjør med tegninger og planer for hvordan det skulle ha vært gjort.

Reduser antall besøk og besøkende på byggeplassen. Se fremdriften digitalt, ta kontroll mål og gjør andre oppmålinger uten å dra ut på bygget.

-Etter bygging - All digital dokumentasjon kan lagres og du kan gå tilbake i prosessen og se hva som ble gjort, og når.

Og ikke minst: Du sitter på det beste utgangspunktet for å få en levende og oppdatert BIM for driften av bygget videre. Alt som er fanget har åpne grensesnitt og kan integreres med byggets fremtidige vedlikehold og forvaltningssystem!

Dette er bare litt av fordelene en kan oppnå med 3D skanning av et bygg. Det viktigste er å komme i gang på et tidligst mulig tidspunkt. Det reduserer risiko og lager en god grunn for fremtiden til bygget.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page