top of page
Opplæring i 3D

Opplæring og utdanning

Legg inn video, bilder og oppgaver i modellen og la studenter og ansatte utfolde seg fritt i den virtuelle verdenen som er skannet.

Opplæring og utdanning: Client

Brannstasjon / Demonstrasjon

Legg inn utstyrsnummer, video/bilder/brukerveiledninger m.m. 

Opplæring og utdanning: HTML Embed

Skole og opplæring

Skann hva som helst. Legg inn oppgaver og videoer. La elver/studenter utforske modellen

Opplæring og utdanning: HTML Embed
bottom of page