branns.JPG

Opplæring og utdanning

Legg inn video, bilder og oppgaver i modellen og la studenter og ansatte utfolde seg fritt i den virtuelle verdenen som er skannet.

 

Brannstasjon / Demonstrasjon

Legg inn utstyrsnummer, video/bilder/brukerveiledninger m.m. 

 

Skole og opplæring

Skann hva som helst. Legg inn oppgaver og videoer. La elver/studenter utforske modellen